14-16 серпня НПП відвідала група науковців під керівництвом доктора біологічних наук Анни Куземко. Мета ‒ збір матеріалу для розроблення Проєкту організації території НПП. У експедиції по території парку від установи взяли участь: заступник директора з наукової роботи, к. с.-г. наук Іван Шишканинець, науковий співробітник Василь Лутак, молодший науковий співробітник Ігор Котубей, інспектори з охорони ПЗФ Андрій Мочарко та Куруц Василь. Науковці відвідали такі цікаві об’єкти як: «Смерековий камінь», мінеральне джерело, «Білий камінь», оліготрофне сфагнове болота «Чорне багно» (Рамсарська конвенція), букові праліси (об’єкт ЮНЕСКО), а також територію розширення НПП. Під час експедиції провели описи біотопів лук, визначили нові види лишайників, молюсків, відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень. За результатами експедиції установі будуть надані звіті, які ввійдуть до чергового тому Літопису природи. Експедиція відбулася за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства.