Рекреація

 

 

Відділ рекреації  

Туристично-рекреаційна діяльність в НПП "Зачарований край" здійснюється у відповідності з "Положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України", затвердженим наказом Мінприроди від 22.07.2009 р. № 679/16695. Згідно з «Положенням…» екологічна (еколого-освітня) стежка – спеціальний маршрут, який створюється з метою організації еколого-освітньої роботи шляхом демонстрації природних, естетичних і культурних цінностей. При цьому екскурсійна діяльність розглядається як різновид рекреаційної діяльності.

Рекреація – поняття, яке стосується відновлення здоров'я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи, зокрема під час туристичних поїздок (походів) з відвідуванням національних парків, архітектурних пам'яток, музейних об’єктів.

Рекреація - одна з провідних форм продуктивного використання вільного часу людини, своєрідний суспільний, економічний і науковий феномен, якому раніше не приділялося належної уваги. Базовою основою рекреаційної діяльності  є  сукупність природо-кліматичних, побутових, культурних, оздоровчих, пізнавальних, історичних та інших ресурсів, які використовуються або можуть використовуватися для надання рекреаційних послуг у процесі господарської діяльності у сфері рекреації.

Національний природний парк «Зачарований край» славиться своїми унікальними гірськими ландшафтами, кришталево-чистими ріками і потоками, мінеральним  джерелом, багатою і унікальною флорою і фауною,  історичною пам'яткою (місця десантування організаторської партизанської групи І. С. Прищепи). Це один із перспективних куточків України для будівництва і розширення існуючих оздоровчо-відпочинкових комплексів. Однак розвиток цієї галузі повинен забезпечуватись транспортним сполученням, зв'язком, сервісним обслуговуванням, що має виняткове значення особливо для міжнародного туризму інформаційними матеріалами та рекламою.

Рекреаційна діяльність при правильному її веденні є екологічно безпечнішою за традиційну господарську діяльність, до того ж, уміла її організація може приносити значні прибутки. Важлива складова  рекреаційного природокористування - широкий спектр еколого-освітньої роботи.

Загалом же всі аспекти рекреаційної діяльності  залежать один від одного і забезпечують кращий результат тільки сукупно.