Кожного року 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя (ВБУ), у тому числі Україна, відзначають Міжнародний день водно-болотних угідь. Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди - «Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення, як середовища перебування водоплавних птахів», мета якої - зберегти водно-болотні угіддя, як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціональне використання водно-болотних угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій, та міжнародної співпраці, які будуть складовою досягнення збалансованого розвитку світу. У 2024 році Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя та добробут людей».

Згідно зі списком водно-болотних угідь міжнародного значення, що було опубліковано 10 січня 2024 року на офіційному сайті Рамсарської конвенції, в Україні 50 водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення загальною площею 930,559 га. За кількістю комплексів, що входять до даного списку Україна разом із Францією займають 5 місце в Європі та 8 у світі.

20 березня 2019 року об’єкт природно-заповідного фонду, гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, верхове сфагнове оліготрофне болото «Чорне багно» НПП «Зачарований край», отримало статус водно-болотне угіддя (ВБУ) міжнародного значення Рамсарської конвенції. Уся територія угіддя належить до найбільшого за площею та глибиною торфових покладів (до 6 м). ВБУ розташоване на схилах гори Бужори на висоті 840 м н.р.м. у межах мезоекорегіону Вигорлат-Гутинського вулканічного низькогірного пасма з помірно теплим гірським мезокліматом та переважанням дубових і букових лісів.

Згідно геоботанічного районування України, ВБУ «Чорне багно» розташоване в межах європейської широколистяної зони (зони), прикарпатсько-альпійської гірської провінції лісів та високогірної рослинності, східно-карпатської підпровінції листяних і хвойних лісів та високогірної рослинності , Верховинсько-Бескидського району звичайних дубових, букових та ялинових лісів та лісових луків (Національний атлас України, 2007).

Поверхня болота дрібнокупиняста з великими моховими купинами та помірним зволоженням. Рослинність водно-болотного та мезофільного типу. Складається із верхового болота, вологих та перезволожених біотопів, струмків і потоків, заболочених ділянок фрагментів смерекових лісів та лучних ділянок, є важливим елементом формування та підтримання гідрологічного балансу в Карпатському Єврорегіоні, який періодично страждає від впливу катастрофічних паводків Навколишній ліс формують переважно угруповання із домінуванням смереки, бука та явора. Важливими для збереження болотної рослинності Карпат є рідкісні угруповання осоково-сфагнових мохів, зокрема, асоціації Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici, Sphagno tenelli-Rhynchosporetum alba та інші, які належать до рідкісних оселищ Natura 2000 та Emerald, загалом 8 угруповань. Особливістю складу флори судинних рослин болота є наявність болотних представників бореальної флори шейхцерії болотної (Scheuchzeria palustris) та журавлини дрібноплодної (Oxycoccus microcarpus), що існують лише у трьох локалітетах в Українських Карпат.

ВБУ є однією з небагатьох місцевостей в Українських Карпатах, яка містить 5 різних видів моху сфагнуму, серед яких Sphagnum cuspidatum та S. magellanicum, що є рідкісними для Центральної Європи та підтримує існування 3 рідкісних типів оселищ, які приурочені лише до кількох локацій в Українських Карпатах і належать до рідкісних типів оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції. Окрім різних видів, що охороняються на державному і міжнародному рівнях, на болоті зустрічаються ще 10 регіонально рідкісних видів рослин (для регіону Закарпаття).

Тут виявлено значне різноманіття жуків-плавунців (28 видів), турунів (8 видів) і стафілінів (5 видів). 5 видів комах, внесені до Червоної книги України (2009) і один вид (Agabus clypealis), занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП The IUCN Red List of Threatened Species) з категорією Зникаючий (Endangered, EN). ВБУ є оселищем і місцем нересту для червонокнижних видів земноводних: тритона карпатського (Lissotriton montadoni), саламандри плямистої (Salamandra salamandra), кумки жовточеревої (Bombina variegata), близько 20 видів ссавців, з яких п’ять включені до Червоної книги України (2009), а 3 види - вовк сірий (Canis lupus), кажан Брандта (Myotis brandtii), бобер європейський (Castor faber), до Додатків ІІ і ІІІ Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), кормовою базою для таких рідкісних видів ссавців як кутора мала (Neomys anomalus), нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii), нічниця Брандта (Myotis brandtii) та рисі євразійської (Lynx lynx).

Водно-болотне угіддя є важливим для підтримання водного балансу річки Іршава, відіграє основну роль у боротьбі з повенями та їх наслідками забезпечує гідрологічну підтримку навколишніх природних та старовікових букових лісів (пралісів), є важливою складовою частиною буферної зони, кластеру «Іршавка», що є об’єктом Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

НПП «Зачарований край» в межах якого знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду, гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, водно-болотне угіддя (ВБУ) міжнародного значення Рамсарської конвенції, верхове сфагнове оліготрофне болото «Чорне багно», долучається до відзначення 02 лютого міжнародного Дня водно-болотних угідь та усіляко сприяє і сприятиме збереженню та охороні ВБУ для майбутніх поколінь і добробуту людства.