28 грудня в адмiнicтративному корпусi  НПП “Зачарований край” вiдбулося щорiчне планове навчання  з охрони працi  працiвникiв  служби державної охорони природно –заповiдного фонду.

Програма включала наступнi цiлi:

  • технiка безпеки та охорона працi в лicовому господарствi при виконаннi  санiтарно- оздоровчих заходiв;
  • природоохоронне законодавство України.

Навчання працiвникiв проводили посадовi  особи парку,якi пройшли навчання в НЦ”Україна”.

Метою проведення навчання i перевiрки знань  з питань охорони працi є запобiгання виробночому травматизму,адже у всьому свiтi найголовнiшим є тiльки здоров’я людини i найцiннiшим є тiльки людське життя.